Πρόγραμμα εξετάσεων διαφόρων ειδικοτήτων από το Επαρχείο Θήρας

Πρόγραμμα εξετάσεων διαφόρων ειδικοτήτων  για επαγγελματική εξέλιξη,  από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Έπαρχος Χ. Δαρζέντας. Το πρόγραμμα ανήκει στο Τμήμα Ανάπτυξης του Επαρχείου Θήρας επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους εξετάσεις έχουν να γίνουν πολλά χρόνια.

 

Τι ειδικότητες περιλαμβάνει

 

Αρχιτεχνίτες υδραυλικοί

Εργοδηγοί μηχανικών εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας

Χειριστές μηχανημάτων

Ψυκτικούς

 

Το Πρόγραμμα

 

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 9:00 πμ: αρχιτεχνίτες υδραυλικοί…θεωρία

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 9:00 πμ:  εργοδηγοί μηχανικών εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας

Τετάρτη  4 Νοεμβρίου 9:00 πμ: χειριστές ειδικών μηχανημάτων…θεωρία και πρακτικό μέρος

Πέμπτη  5 Νοεμβρίου 9:00 πμ: ψυκτικοί

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 9:00πμ: πρακτικό μέρος για τους χειριστές ειδικών μηχανημάτων που δεν πρόλαβαν την Τετάρτη.