Προετοιμάζεται ο Αναπτυξιακός Οργανισμος Ν. Αιγαίου για τις χρηματοδοτήσεις

Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας, προκειμένου να είναι έτοιμοι κατά την περίοδο έναρξης  του ΕΣΠΑ 20121-2027  και της λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης, αποφάσισε το Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  “Κ2 Α.Ε.”

Χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην Ρόδο και μέσω τηλεδιάσκεψης και στη Σύρο, μετά την ίδρυση και την καταχώρησή στο Γ.Ε.Μ.Η.  με αντικείμενο τη συγκρότηση  σε Σώμα και την  εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

 

«Καμία ευκαιρία χαμένη για τα νησιά μας. Αυτό είναι δέσμευση και πράξη ταυτόχρονα. Σήμερα ξεκινά μια νέα πορεία στον συνεχή αγώνα για αξιοποίηση πόρων, σχεδιασμό δράσεων και παραγωγή έργου και αποτελεσμάτων στα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Ξεκινάμε με όρεξη και αισιοδοξία ένα νέο εγχείρημα, θέτοντας ως πρώτο στόχο να είμαστε έτοιμοι κατά την περίοδο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα είμαστε», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρος της “Κ2 Α.Ε.”, Γιώργος Χατζημάρκος.

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ2 Α.Ε.”  είναι ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο στην υπηρεσία του  Νοτίου Αιγαίου που θα αξιοποιήσει, πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 20121-2027, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι οι πόροι από το νέο ΕΣΠΑ 20121-2027 είναι υπερδιπλάσιοι των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους πάνω από  30 δις, επιπλέον των πόρων του νέου ΕΣΠΑ.

Με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποκτά ετοιμότητα με δικά της  θεσμικά εργαλεία, με τις δικές της επεξεργασμένες προτάσεις για έργα και με τον δικό της μηχανισμό υλοποίησης και απορρόφησης.

Ο  νέος μηχανισμός θα λειτουργεί παράλληλα με αυτόν που ήδη υπάρχει στην Περιφέρεια, με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.