Προετοιμάζεται η Κρουαζιέρα για το 2021

Τις διαδικασίες και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αφορούν την εξυπηρέτηση των πλοίων στα λιμάνια που προσεγγίζουν και των εκατομμύρια επιβατών στους τουριστικούς προορισμούς συζήτησαν η ‘Ενωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) με τα μέλη της σε τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΚΦΝ, συζητήθηκαν οι διαδικασίες που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, με στόχο την προετοιμασία για την προσεχή τουριστική περίοδο, με την επανέναρξη των δρομολογίων.

 

Τα κύρια θέματα

 

  • Ο αναγκαίος εξοπλισμός των λιμένων, από πλευράς μέσων και συστημάτων ελέγχου, σύμφωνα με αυτά που υιοθετούνται εκάστοτε από τις αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, σχετικά με τον COVID – 19.

 

  • Η ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών των λιμένων, με το αναγκαίο προσωπικό, καθώς και την εκπαίδευση αυτού, ώστε να είναι σε θέση να επιλαμβάνεται των διαδικασιών περιστατικών κρουσμάτων από την πανδημία.

 

  • Η παροχή οδηγιών από πλευράς αρμοδίων φορέων της κεντρικής Διοίκησης, προς τις τοπικές Αρχές λιμένων, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του όλου μηχανισμού, τους επιβαλλόμενους ελέγχους, την επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ των, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλότητα και η λειτουργία του όλου μηχανισμού στην αντιμετώπιση προβλημάτων από τον COVID – 19.

 

Τι συμφωνήθηκε

 

  • Η συνεργασία της Ενώσεώς με τις Αρχές Διαχείρισης των λιμένων (Οργανισμούς Λιμένος και Λιμενικά Ταμεία), ιδιαίτερα μεγάλων προορισμών κρουαζιέρας, είναι προς όφελος και των δύο πλευρών – παρόχων και χρηστών – και θα πρέπει να υπάρχει.

 

  • Η επικοινωνία, με τους προϊσταμένους της τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δημάρχους, στους τουριστικούς προορισμούς και κυρίως του νησιωτικού χώρου, επιβεβαιώθηκε ότι είναι σκόπιμη και αναγκαία να υπάρχει, ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, ένεκα των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία.

 

  • O σχεδιασμός ενεργειών από πλευράς Ενώσεως, προκειμένου να γίνει γνωστό το ενδιαφέρον του κλάδου σε κάθε φορέα που εμπλέκεται σε ρυθμίσεις στη δραστηριότητα της κρουαζιέρας, να τεθούν υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία που αφορούν την προαναφερόμενη προετοιμασία, βάση και της εμπειρίας που υπάρχει σφαιρικά σε όλους τους τομείς, με σκοπό να υπάρξουν και πάλι τα σοβαρά και ποικίλα οφέλη για την τοπική κοινωνία των λιμένων προσεγγίσεων των κρουαζιεροπλοίων, καθώς και την Εθνική μας Οικονομία.