Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας και το Δώρο Χριστουγέννων

 

Για πρώτη φορά θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας και το δώρο των Χριστουγέννων για το 2020 από τον ΟΑΕΔ.

Στις 7 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται και θα συνεχιστεί έως τις 6 Ιανουαρίου του 2021.

 

Συγκεκριμένα

 

  • Το επίδομα της τακτικής ανεργίας

 

  • Η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας

 

  • Το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

 

  • Το Δώρο των Χριστουγέννων

 

α)στους επιδοτούμενους ανέργους

 

β)στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

 

Πως θα καταβληθούν

 

Τα επιδομάτα και το Δώρο Χριστουγέννων θα πιστωθούν στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων αυτόματα, με απευθείας κατάθεση.

 

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

 

Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

 

Σημειώνεται ότι Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).