Ποιοι χορηγούν βεβαιώσεις μετακίνησης σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης

Ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής, και τα δημοτικά αύριο  μετά το νέο lockdown που ισχύει από το Σάββατο, ενώ με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν τα Γυμνάσια και τα λύκεια

Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε εγκύκλιο  για τον τρόπο μετακίνησης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.

Τι προβλέπει:

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν (π.χ. με απόσπαση) σε διοικητικές υπηρεσίες, θα πρέπει η βεβαίωση είτε να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε να εκδοθεί με τον τρόπο που θα ορίσει η Δ/νση Προσ/κού του Φορέα

Οι εκπαιδευτικοί,τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και τα στελέχη εκπαίδευσης κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους βεβαίωση κίνησης.

Ποιος χορηγεί την βεβαίωση

α) για τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων, όπου υπηρετούν

β) για τους/τις Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων από τους/τις Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης,

γ) για τους/τις Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης από τον/την Περιφερειακό/η Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υπηρετούν (π.χ. με απόσπαση) σε διοικητικές υπηρεσίες/φορείς, θα πρέπει η βεβαίωση κίνησης είτε να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε να εκδοθεί με τον τρόπο που θα ορίσει η Δ/νση Προσ/κού του Φορέα.

Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα. Η ισχύς της βεβαίωσης να μην εκτείνεται πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών. Ο/η μετακινούμενος/η εκπαιδευτικός/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης.