Περισσότερες μικρές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» με μείωση της χρηματοδότησης

Τροποποιήθηκε η  αρχική πρόσκληση λόγο του μεγάλου ενδιαφέροντος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, προκειμένου να ενταχθούν  περισσότερες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου.

Η αρχική πρόσκληση κάλυπτε Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 30.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων έληγε στις 23 Νοεμβρίου.

 

Η νέα τροποποιημένη απόφαση που έλαβε έγκριση από την Κυβέρνηση μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη και υπεγράφη χθες , καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €.

 

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000 €, η ανάλογη δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 2 Δεκεμβρίου στις 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

 

Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων των δυνητικών δικαιούχων, ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Η συγκεκριμένη απόφαση τροποποιήθηκε σημειώνεται από την ΠΝΑ, καθώς παρατηρήθηκε ότι στις άλλες Περιφέρειες της χώρας στα αντίστοιχα προγράμματα, ενώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος υποβολή των προτάσεων το ενδιαφέρον ήταν πολλαπλάσιο των διαθέσιμων πόρων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί το σύνολο της ζήτησης.

Για αυτούς τους λόγους ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος εισηγήθηκε και έλαβε την έγκριση από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη για την τροποποίηση του προγράμματος ‘ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς την μείωση του εύρους των χρηματοδοτήσεων ανά επιχείρηση, ώστε να χρηματοδοτηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων, παράλληλα με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Το συνολικό ύψος του προγράμματος με βάση την αρχική πρόσκληση ήταν  30 εκατ. Ευρώ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».