Οικονομική στήριξη 500 ευρώ, για τρεις μήνες από τον Δήμο Θήρας

 

Να δοθεί χρηματικό ποσό 500 ευρώ, ως οικονομική στήριξη σε συγκεκριμένους κλάδους με διάρκεια τριών μηνών, αποφάσισε ομόφωνα o Δήμος  Θήρας  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποδέκτες της στήριξης είναι το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας,  οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι  ένστολοι της Αστυνομίας,  της Πυροσβέστικής και του Λιμενικού Σώματος.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά την δαπάνη σίτισης και δικαιούχοι είναι 130-140 εργαζόμενοι, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σαντορίνης και δεν έχουν σπίτι διαμονής στο νησί. O συνολικός προϋπολογισμός της  ενίσχυσης είναι 80.000 ευρώ .

Ο κατάλογος των εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις στήριξης θα κατατεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τον νόμο 4483/2017 Παρ.3, άρθρο 32. Με την λήξη της συγκεκριμένης περιόδου των τριών μηνών,  θα επανεξεταστεί το θέμα  στο Δημοτικό Συμβούλιο.

” Ηθικό χρέος” χαρακτήρισε κατά την εισήγηση του,  τη συγκεκριμένη στήριξη ο Δήμαρχος Θήρας, Αντώνης Σιγάλας. Τα οικονομικά του Δήμου, λόγω της πανδημίας και της απώλειας εσόδων,  επιτρέπουν ένα μικρό ποσό ενίσχυσης για συγκεκριμένες ομάδες δικαιούχων. Θα επανέλθει ωστόσο το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο στο μέλλον, το 2021, προκειμένου να στηριχθούν και άλλες ομάδες , όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους, επισήμανε ο Δήμαρχος.