Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελουμένων Ανέργων στο Νότιο Αιγαίο

Την παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου των υποψηφίων ωφελουμένων ανέργων αποφάσισε το ΔΣ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Αιγαίου.

Η πρόσκληση αφορά εγγεγραμμένους Ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης, στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Οι άνεργοι πρέπει να είναι  ηλικίας από 29 έως 64 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας, η δράση στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίησή τους σε κλάδους του τουριστικού τομέα.

Ποιες είναι οι ειδικότητες

Για τα Δωδεκάνησα

  • Σερβιτόρος: 40 ωφελούμενοι
  • Οροφοκόμος: 40 ωφελούμενοι
  •  Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου: 20 ωφελούμενοι

Για τις Κυκλάδες

  •  Σερβιτόρος: 40 ωφελούμενοι
  •  Οροφοκόμος: 20 ωφελούμενοι

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://katartisi.readsa.gr

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5123953, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).