Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 15 Ιανουαρίου στην πλατφόρμα του ΚΕΚ Γενηματάς

Αποφασίστηκε η παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου για την υποβολή των αιτήσεων για την εγγραφή στα δωρεάν Σεμινάρια του 2021 του Περιφερειακού ΚΕΚ  Γ. Γεννηματάς από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκο και τη διοίκηση του ΚΕΚ.

Ήδη έχουν υποβληθεί 9.000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες και αυτός είναι και ο λόγος της παράτασης που κρίθηκε αναγκαία λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δίνεται η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους σε όλα τα νησιά στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να λάβουν δωρεάν πιστοποιημένη εκπαίδευση στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Σύμφωνα με την απόφαση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι της 15 Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ στη διεύθυνση: www.katartisi-pnai.gr.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από το Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που διαθέτει πολυετή εμπειρία και παρουσία στην υλοποίηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανέργων και εργαζομένων, στο πλαίσιο των έργων «Δράσεις, ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

Θεματικά πεδία

 

Ανθρώπινο δυναμικό, Οικονομία, Τουρισμός, Πολιτισμός και Ιστορία, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Πρωτογενής τομέας, Ασφάλεια τροφίμων, Υγεία και Πρώτες Βοήθειες, Συμβουλευτική για την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, Εστίαση και Γαστρονομία, Υπολογιστές, Ελληνική γλώσσα, Ξένες γλώσσες, Τέχνη, Διακόσμηση, Ομορφιά και Περιποίηση.

 

Στην ιστοσελίδα του έργου www.katartisi-pnai.gr, έχει αναρτηθεί η αναλυτική λίστα των προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021.

 

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι τα σεμινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και επαγγελματικής κατάστασης με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενώ η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχής, τρεις δράσεις ανά άτομο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΚΕΚ-2021