Οι γυναίκες των Κυκλάδων ρωτούν: Πόσο δίκαιη είναι η Πράσινη Μετάβαση και για ποιους

Ψήφισμα εξέδωσε η Γενική Συνέλευση Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων σχετικά με την προστασία των Μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και τους περιβαλλοντικούς θησαυρούς των νησιών και την καταστροφή τους στο όνομα της « Δίκαιης Πράσινης Μετάβασης» .

 

Οι Σύλλογοι Γυναικών Κυκλάδων αντιδρούν σε συνεργασία με φορείς συλλόγους και συλλογικότητες των Κυκλάδων και από την υπόλοιπη Ελλάδα ενάντια στην επερχόμενη καταστροφή, όπως αναφέρουν στο ψήφισμα τους, των μοναδικών τοπίων, οικοσυστημάτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων από την εγκατάσταση μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά.

Τονίζουν ότι τα νησιά δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας αλόγιστης «ανάπτυξης», προς όφελος λίγων ισχυρών συμφερόντων με αντίτιμο την καταστροφή του τοπίου, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού.

Θέτουν το ερώτημα πόσο πράσινη είναι αυτή η ανάπτυξη και για ποιους είναι δίκαιη και εξέδωσαν ψήφισμα με το οποίο διεκδικούν:

 

  • Την παύση έκδοσης αδειών παραγωγής και λειτουργίας στις Κυκλάδες μέχρι την επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

  • Την παύση των διώξεων για τους νησιώτες/νησιώτισσες που αντιστέκονται και μάχονται για τους τόπους τους

 

  •  Την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις σχεδιασμού και όλων των σταδίων αδειοδότησης

 

  •  τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για αποκεντρωμένη, καθαρή τοπική ενέργεια με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες

 

Το ψήφισμα υπογράφουν οι σύλλογοι και τα μέλη τους που ανήκουν στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων».

 

Σας παραθέτουμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων:

 

Κυκλάδες: Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικοί θησαυροί
όχι «μπαταρίες» για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

 

Ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες στις Κυκλάδες καθώς και σε όλη την Ελλάδα διαμαρτυρόμενες ενάντια στην επερχόμενη καταστροφή μοναδικών τοπίων, οικοσυστημάτων και παραγωγικών δραστηριοτήτων που δρομολογείται με την εγκατάσταση υπερμεγεθών αιολικών πάρκων.

Αναγνωρίζουμε τη κεφαλαιώδη σημασία της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες για τη βιωσιμότητα του πλανήτη καθώς και το βάρος που σήκωσαν και εξακολουθούν να σηκώνουν συγκεκριμένες περιοχές για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών. Εντούτοις, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η ελαστικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η μη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις δρομολογούμενες «επενδύσεις» δημιουργούν ένα δυστοπικό τοπίο.

Τα νησιά μας με το απαράμιλλο φυσικό και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, δεν μπορούν και δεν θα σηκώσουν το βάρος μιας αλόγιστης ανάπτυξης προς όφελος ελάχιστων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, με αντίτιμο την καταστροφή του τοπίου, της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και του τουρισμού, που αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και πηγή ζωής για τους κατοίκους.

«Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση» σημαίνει ότι όλοι μοιραζόμαστε τα βάρη. Δυστυχώς, εκείνο το οποίο προωθείται είναι η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση εγκατάστασης, η επέλαση «επενδυτικών σχημάτων» με πρόσχημα την «ανάπτυξη» και η ακόμα μεγαλύτερη απλούστευση περιβαλλοντικών προϋποθέσεων. Τίθενται λοιπόν τα ερωτήματα, πόσο πράσινη είναι αυτή η ανάπτυξη και για ποιους είναι δίκαιη;

 

Διεκδικούμε

1. την παύση έκδοσης αδειών παραγωγής και λειτουργίας στις Κυκλάδες μέχρι την επικαιροποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2. την παύση των διώξεων για τους νησιώτες/νησιώτισσες που αντιστέκονται και μάχονται για τους τόπους τους
3. τη ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις διαβουλεύσεις σχεδιασμού και όλων των σταδίων αδειοδότησης
4. τη στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για αποκεντρωμένη, καθαρή τοπική ενέργεια με οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

 

Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»

Τα μέλη – σύλλογοι:

1. ΑΜΟΡΓΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αμοργού
2. ΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνδρου
3. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου
4. ΚΕΑ: Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»
5. ΚΥΘΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Κύθνου
6. ΜΗΛΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη»
7. ΜΥΚΟΝΟΣ: Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου
8. ΜΥΚΟΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»
9. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου
10. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου
11. ΠΑΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς»
12. ΣΕΡΙΦΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»
13. ΣΙΦΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι»
14. ΣΥΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Σύρου
15. ΤΗΝΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Τήνου
16. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ: Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου