Οι αγρότες της Δωδεκανήσου θα μείνουν εκτός των οικονομικών ενισχύσεων

Επιστολή παρέμβασης της Περιφέρειας προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των αγροτών απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικού τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλήμονας Ζαννετίδης. Σύμφωνα με την παρέμβαση ζητείται η απλοποίηση των διαδικασιών για τον διοικητικό έλεγχο της ΕΑΕ 2020 που ετοιμάζεται για την χορήγηση των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων των παραγωγών.

Ο κ. Ζαννετίδης  στην παρέμβαση του αναλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Δωδεκάνησα , με την ύπαρξη και λειτουργία του Κτηματολογίου, καθώς εμφανίζεται αδυναμία στην κατάθεση των παραστατικών νόμιμης κατοχής των ακινήτων αλλά και άλλων εγγράφων που απαιτούνται και συμπληρώνουν τον φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Αποτέλεσμα της αδυναμίας αυτής θα είναι η αγροτική τάξη των Δωδεκανήσων να μείνει εκτός των οικονομικών ενισχύσεων επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης.

Το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαννετίδη

«ΘΕΜΑ : Προβλήματα που αφορούν την προσκόμιση παραστατικών ιδιοκτησίας Ν. Δωδεκανήσου στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου του ΕΑΕ 2020 για την χορήγηση των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων των παραγωγών

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε ,

Με αφορμή τις επιστολές που στάλθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραγωγούς της Περιφέρειά μας για την διενέργεια του ειδικού διοικητικού ελέγχου στα πλαίσια της ΕΑΕ 2020 όπου εκτός από τα Ε9 ζητούνται και τα παραστατικά νόμιμης κατοχής των ακινήτων, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη σας τις δυσκολίες που υπάρχουν στον Ν. Δωδεκανήσου λόγω της ύπαρξης του κτηματολογίου για τις νήσους Ρόδο, Κω και μέρος της νήσου Λέρου από την εποχή της ιταλικής κατοχής.

 

Συγκεκριμένα

Τα ιδιόκτητα ακίνητα των προγόνων των καλλιεργητών μας περιήλθαν στην Ιταλική κατοχή και αργότερα παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την σειρά του με τον Νόμο 719/77 τους έδωσε το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εξαγορά. Πολλοί όμως εξ αυτών δεν απέκτησαν την κυριότητά τους είτε γιατί δεν έκαναν αίτηση είτε γιατί αν και έκαναν αίτηση δεν τους έχουν αποδοθεί ακόμη. Έτσι στην περιοχή μας υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι συνεχίζουν να καλλιεργούν τις εκτάσεις τις οποίες πήραν από τους γονείς τους, δεν κατέχουν παραστατικά νόμιμης κατοχής αλλά συνεχίζουν να τα δηλώνουν ανελλιπώς στο Ε9 τους.

Λόγω της ύπαρξης του κτηματολογίου στο Νομό Δωδεκανήσου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πράξεων για μεταγραφή, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα με συνέπεια οι κάτοχοι των ακινήτων να μην μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας με μεταγραφή στο Κτηματολόγιο .

Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων για αποκατάσταση ακτημόνων από το τότε Υπουργείο Γεωργίας καθώς και περιπτώσεις διανομής ακινήτων από τον αναδασμό της ΔΚ Απολακκιάς Ρόδου που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2006 (ΦΕΚ 585/Β/10-5-2006) και δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η μεταγραφή τους στο κτηματολόγιο.

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετώπιζε η υπηρεσία μας τουλάχιστον από το έτος 2002 όπου τότε από τον Υφυπουργό του τότε Υπουργείου Γεωργίας με το αρ. πρω. 2686/11-09-2002 έγγραφό του, το οποίο σας επισυνάπτουμε , δόθηκε το δικαίωμα αντί των τίτλων ιδιοκτησίας να προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Βεβαίωση.

Θα πρέπει επίσης να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα προβλήματα διογκώνονται σε μεγάλο βαθμό αφενός με το γεγονός ότι τα κτηματολογικά γραφεία της Χώρας υπολειτουργούν λόγω της πανδημίας COVID19 και συνεπώς είναι αδύνατον να προσκομισθούν άμεσα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας για όσους δεν τα έχουν και αφετέρου με την αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου από τις 23-11-2020 έως τουλάχιστον την 22-01-2021 λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου σύμφωνα με την αρ. πρ 1414/08-01- 2021 Υ. Α. ΑΔΑ: Ψ153Ω-Α14 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης την οποία σας επισυνάπτουμε.

Για την αντιμετώπιση όλων των αναφερόμενων προβλημάτων προτείνουμε για την Περιφέρειά μας να γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό νόμιμης κατοχής των ακινήτων των ελεγχόμενων παραγωγών μόνο η προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9).»