ΟΕΝΓΕ: Να παραταθεί η θητεία όλων των επικουρικών γιατρών

Tην απαίτηση, να προβλεφθεί νομοθετικά στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται στη Βουλή, ώστε να μην απολυθεί κανένας επικουρικός γιατρός και να παραταθεί η θητεία του συνόλου των επικουρικών ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της θητείας τους, ζητά με έγγραφο της προς το Υπουργείο Υγείας η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση δίνεται παράταση έως τις 21 Δεκεμβρίου για όλες τις ενεργές συμβάσεις των επικουρικών που η θητεία τους έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου. Χωρίς να γίνεται αναφορά στις συμβάσεις που λήγουν από την 1 Οκτωβρίου και μετά με αποτέλεσμα αυτοί οι επικουρικοί γιατροί να απολύονται.

Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

Με την νομοθετική διάταξη 1/8/2020 (Ν.4715, άρθρο 24) δίνεται παράταση έως 31/12/2020 σε όλες τις ενεργείς συμβάσεις των επικουρικών. Όμως δεν καταργήθηκε διάταξη 11/3/2020 (Ν.4682, άρθρο 17 παράγραφος 4) που ανέφερε πως η δυνατότητα παράτασης αφορά συμβάσεις με ημερομηνία λήξης μόνο έως 30/9/2020.
Επειδή στον Ν.4715, 1/8/2020, δεν έγινε αναφορά σε αυτή την παράγραφο 4 του προηγούμενου νόμου, σε κάποιες ΥΠΕ (πχ η 1η ΥΠΕ) κατά ερμηνεία τους δεν εγκρίνουν τις παρατάσεις σε συμβάσεις οι οποίες λήγουν από 1/10/2020 και μετά, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι αυτοί να απολύονται (πχ επικουρικός γιατρός με μονοετή σύμβαση που διορίστηκε από 1/10/2019 και μετά, επικουρικός γιατρός με τριετή σύμβαση που διορίστηκε από 1/10/2017 και μετά, κλπ).
Απαιτούμε, στο υπό συζήτηση στη Βουλή νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας όπου υπάρχει διάταξη που δίνει νέα παράταση ως ημερομηνία του 2021, να διορθωθεί νομοθετικά το θέμα ώστε να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος επικουρικός και να παραταθεί η θητεία του συνόλου των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της θητείας τους.