Νέος κύκλος αξιολόγησης εστιατορίων για την ένταξη/παραμονή στο δίκτυο Aegean Cuisine

Συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου Aegean Cuisine το Επιμελητήριο Κυκλάδων θεωρώντας ότι στις παρούσες συνθήκες μπορεί να αποδειχθεί ένα ακόμη πιο χρήσιμο εργαλείο για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 20 Ιουλίου 2020, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://bit.ly/2ITuIb0

Να υπενθυμίσουμε ότι ο δίκτυο Aegean Cuisine έχει ως στόχο την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονομίας , προς όφελος της ανάδειξης και προβολής των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, αλλά και της δημιουργίας και προώθησης του θεματικού τουρισμού των νησιών μας, με πρεσβευτές της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης αλλά ταυτόχρονα και της σύγχρονης εκδοχής της αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας τα εστιατόρια-μέλη του.

Στην ανακοίνωση του το Επιμελητήριο Κυκλάδων απευθύνει πρόσκληση στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο, ενώ για τα ήδη υφιστάμενα μέλη του δικτύου Aegean Cuisine δεν απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης. Σε περίπτωση που κάποιο υφιστάμενο μέλος δεν επιθυμεί να είναι πλέον μέλος του δικτύου, οφείλει να αποστείλει γραπτή ενημέρωση προς το Επιμελητήριο Κυκλάδων προκειμένου να εξαιρεθεί από τη διαδικασία και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες αφαίρεσης του ειδικού σήματος.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη των νέων επιχειρήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου.

Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις, τόσο στις νέες όσο και στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμείνουν στο δίκτυο, θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Μετά το στάδιο της αρχικής αξιολόγησης, η επιχείρηση θα δεχτεί συνολικά 1 ή 2 επιτόπια/ες επιθεώρηση/εις από εξουσιοδοτημένη ομάδα που θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) γευσιγνώστες και έναν (1) τεχνικό εμπειρογνώμονα.

Οι γευσιγνώστες και ο τεχνικός εμπειρογνώμονας μπορεί να εμφανισθούν ταυτόχρονα ή σε διαφορετικούς χρόνους. Για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης θα εκπονηθεί ξεχωριστή Οδηγία Εργασίας, η οποία θα ακολουθείται από όλους τους επιθεωρητές του AegeanCuisine.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει ότι και φέτος ο κύκλος επιθεωρήσεων θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής δράσης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας» που υλοποιείται πιλοτικά από την Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων -ιδρυτικό φορέα του Δικτύου Aegean Cuisine- στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων-Εθνικοί Πόροι) με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

To έργο του cluster αφορά τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού δικτύου επιχειρήσεων για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους καθώς και την είσοδό τους σε νέες αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες για το cluster μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο https://bit.ly/2O4VXBU
Επίσης, περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προδιαγραφές πιστοποίησης Aegean Cuisine μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://bit.ly/2ITuIbo κάτω από την αίτηση και στην ενότητα «Κυκλάδες».

Για απορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail spapakosta@cycladescc.gr ή/και στα τηλέφωνα 22810-82346 (εσωτ. 129), κιν. 6936-811332 (Στεφανία Παπακώστα).