Να ματαιωθεί η μεταφορά των καταστημάτων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων από τα Φηρά

Την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων των περιοχών: Οία, Φηρά, Φηροστεφάνι, Ημεροβίγλι, Βουρβούλο, Καρτεράδο επηρεάζει άμεσα η απόφαση της μεταφοράς των καταστημάτων των τραπεζικών Ιδρυμάτων εκτός του κέντρου των Φηρών.

Σύμφωνα με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Θήρας η μεταφορά των τραπεζικών καταστημάτων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους επιχειρηματίες των παραπάνω περιοχών αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει άμεσα και κοινωνικές ομάδες όπως συνταξιούχους και ΑΜΕΑ ,που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν καθώς δεν υπάρχει συγκοινωνία, για να προσεγγίσουν τα συγκεκριμένα καταστήματα ενώ ταυτόχρονα θα έχει επιπτώσεις και για τους επισκέπτες – τουρίστες.

Στην επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας προς την Τράπεζα της Ελλάδος σημειώνεται πως η μεταφορά των καταστημάτων, έχει προγραμματιστεί να γίνει 3 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο των Φηρών της πρωτεύουσας του νησιού.

Τονίζεται ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα εξυπηρετούν σήμερα το 50% του ΑΕΠ και αναφέρεται ότι ανάλογο φαινόμενο μεταφοράς των τραπεζικών καταστημάτων, εκτός του κέντρου της πόλης δεν έχει παρατηρηθεί σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα.

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης πως στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων προβλέπεται, από τους εσωτερικούς Κανονισμούς και τους κανόνες δεοντολογίας πρόληψης και αποφυγής λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα του πιστωτικού Ιδρύματος των μετόχων και του συναλλασσομένων με αυτά , σύμφωνα με την Πράξη του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στην επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας απέχει πολύ από την Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Καλεί στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου την Τράπεζας της Ελλάδος να ελέγξει και να απευθύνει τις δέουσες συστάσεις προς τα συγκεκριμένα πιστωτικά Ιδρύματα για τη συμμόρφωσή τους στις ειδικότερες διατάξεις της Πράξης του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος και να ματαιώσουν την μεταφορά των Καταστημάτων τους εκτός των Φηρών Θήρας.

Επιστολή του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας προς την Τράπεζα της Ελλάδος