Λιμεναρχείο Θήρας: Επικινδυνότητα «Κόκκινης Παραλίας» Ακρωτηρίου Ν. Θήρας

Την απαγόρευση  από- επιβίβασης από παντός είδους σκάφος στην Κόκκινη Παραλία στην Περιοχή του Ακρωτηρίου στην Σαντορίνη,  επισημαίνει με ανακοίνωση του το Λιμεναρχείο Θήρας.

Στη ανακοίνωση  αναφέρεται η απόφαση της Λιμενάρχη Θήρας Κ. Κορακά και επισημαίνεται  η αυξημένη  επικινδυνότητα σε ολόκληρη τη ζώνη στην Κόκκινη παραλία .

Τονίζεται επίσης, πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις .

Το Λιμεναρχείο Θήρας γνωστοποιεί την συγκεκριμένη απόφαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς  για να προχωρήσουν στην πιστή εφαρμογή της ,  κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στον Δήμο Θήρας και στα ΜΜΕ προκειμένου να ενημερωθούν και  οι  πολίτες.

Το ΕΓΓΡΑΦΟ  της απόφασης για την ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ