Λαϊκή Συσπείρωση: Να πραγματοποιηθεί έλεγχος για ενδεχόμενη ρύπανση στο λιμάνι της Σύρου

 

Ένα χρόνο τώρα έχει αναδειχθεί το ζήτημα της ενδεχόμενης ρύπανσης του λιμανιού της Σύρου χωρίς να έχει δοθεί επίσημη απάντηση από τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης και της τοπικής διοίκησης, αναφέρουν σε επερώτηση τους προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου Γ. Ντιουναδάκης, Β. Σιγάλας, Η. Ροκονίδα.

Η κυβέρνηση καμία πρωτοβουλία δεν ανέλαβε ώστε να διενεργηθεί σχετικός έλεγχος με τις υπηρεσίες και τα μέσα που διαθέτει.

Το δημοτικό συμβούλιο της Σύρου αποφάσισε τη δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής με σκοπό την διερεύνηση του θέματος σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και τους αρμόδιους φορείς αναφέρεται στην επερώτηση.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. συνέταξε πρόταση για µελέτη του ρυπαντικού φορτίου των ιζηµάτων στον πυθµένα του λιµανιού της Ερµούπολης και για την εκτίµηση πιθανών πηγών ρύπανσης.

Στην πρόταση αυτής της μελέτης εξαντλεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος την ευθύνη του, κοινοποίηση της οποίας έγινε στο Δήµο Σύρου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επισημαίνει πως δεν έχει γίνει γνωστή από πλευράς Περιφέρειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων απάντησε την 1η Δεκεμβρίου 2020 σε σχετικό ερώτημα του «Παρατηρηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου» ότι, «Επειδή η υπηρεσία μας δε διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ούτε και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες δειγματοληψίες στον πυθμένα του λιμένα Ερμούπολης δε δύναται να εκπονήσει μία τέτοια μελέτη». Η υπηρεσία ενημέρωσε και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη για το ζήτημα αυτό.

 

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στην επερώτηση τους προς τον Περιφερειάρχη αναφέρουν:

 

  • Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει η Περιφερειακή Αρχή, ώστε οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο έλεγχο.

 

  • Να προσλάβει μόνιμο προσωπικό για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των νησιών.

 

  • Εάν έχει γίνει ξανά μέχρι σήμερα έλεγχος στο λιμάνι της Σύρου για ενδεχόμενη ρύπανση.