Κοινά κριτήρια για ασφαλή και καθαρά ταξίδια από την επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του ΕΚ

Το σχέδιο για την θέσπιση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον βιώσιμο τουρισμό ψήφισε η επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό ζητούν από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, κοινά κριτήρια για την ασφάλεια στα ταξίδια και ενός κοινού πρωτοκόλλου υγείας και ασφάλειας της ΕΕ για τη διενέργεια τεστ πριν από την αναχώρηση και να επιβάλουν μέτρα καραντίνας μόνο ως έσχατη λύση.

Αναφέρουν πως η πανδημία έχει παραλύσει τον τουρισμό στην ΕΕ και το μέλλον είναι ο «ασφαλής και καθαρός» βιώσιμος τουρισμός.

Σημειώνοντας ότι ο τομέας του τουρισμού απασχολεί 27 εκ. ανθρώπους στην ΕΕ ενώ βρίσκονται σε κίνδυνο 6 εκ. θέσεις εργασίας.

 

Επιθυμούν να δημιουργηθεί κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αντί ενός μοριακού τεστ (PCR) ή της παραμονής σε καραντίνα, εφόσον υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι τα εμβολιασμένα άτομα δεν μεταδίδουν τον ιό. Υποστηρίζουν επίσης ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών εμβολιασμού.

Ζητούν επίσης να αναπτυχθεί ένα κοινό έντυπο εντοπισμού επιβατών της ΕΕ (PLF) και να αναπτυχθούν εθελοντικές, διαλειτουργικές και ανωνυμοποιημένες εφαρμογές εντοπισμού και προειδοποίησης.

 

Καλούν τις χώρες της ΕΕ να συμπεριλάβουν τους τομείς του τουρισμού και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών στα σχέδια ανάκαμψης τους όπως και να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές.

Το σχέδιο ψηφίσματος καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει ευρωπαϊκή σήμανση πιστοποίησης υγιεινής, η οποία θα μπορούσε να πιστοποιεί ότι τηρούνται κάποια ελάχιστα πρότυπα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στους τομείς του τουρισμού και των ταξιδιών.

 

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν επίσης την δημιουργία της ιστοσελίδας «Re-open EU» και παροτρύνουν τις χώρες της ΕΕ να στέλνουν στην Επιτροπή σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλουν ή αίρουν περιορισμούς της ελεύθερης μετακίνησης στο μέλλον.

 

Νέος οργανισμός τουρισμού

 

Η ΕΕ πρέπει να κοιτάξει πέρα από την πανδημία και να αντικαταστήσει τη στρατηγική του 2010 για τον τουρισμό της ΕΕ, ώστε να διατηρηθεί η θέση της Ευρώπης ως κορυφαίου προορισμού, σύμφωνα με το σχέδιο ψηφίσματος. Τέλος, το κείμενο καλεί την Επιτροπή να συστήσει έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τουρισμού.

 

«Με το καλοκαίρι προ των πυλών, θέλουμε να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος και να εφαρμόσουμε εναρμονισμένα μέτρα για τα ταξίδια, όπως ένα πρωτόκολλο της ΕΕ για τα τεστ πριν την αναχώρηση, ένα κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού, και σχετική υγειονομική σήμανση βάσει ευρωπαϊκών προτύπων. Ο τουρισμός είναι μεταξύ των τομέων που έχουν πληγεί πιο σκληρά από την πανδημία. Πρέπει συνεπώς να συμπεριληφθεί στα σχέδια ανάκαμψης των κρατών μελών, όπως επίσης χρειάζεται και να είναι ορατή η ενίσχυση της ΕΕ όπου αυτή δίνεται», δήλωσε η εισηγήτρια Cláudia Monteiro de Aguiar (EΛΚ, Πορτογαλία).

 

Το ψήφισμα για τη θέσπιση ευρωπαϊκής στρατηγικής για βιώσιμο τουρισμό θα πρέπει να υιοθετηθεί σε προσεχή σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ, κάτι που πιθανά να γίνει  κατά τη δεύτερη σύνοδο του Μαρτίου.