Κατειλημμένο το 69% των ΜΕΘ σε όλη τη χώρα

Κατειλημμένες είναι ήδη το 69% των ΜΕΘ σ όλη τη χώρα.

Λειτουργούν συνολικά 1.063 κλίνες ΜΕΘ από αυτές 734 είναι κατειλημμένες και 329 κενές .

Οι ΜΕΘ που δεν είναι για ασθενείς με COVID- 19 είναι σήμερα 643, οι 475 είναι κατειλημμένες και οι 168 κενές ποσοστό 26%

Οι ΜΕΘ για ασθενείς με COVID – 19 είναι σήμερα 420, οι 259 είναι κατειλημμένες και οι 161 κενές (ποσοστό 38%).

 

Σήμερα οι ΜΕΘ-COVID που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Χαλκιδικής και Καβάλας) είναι σήμερα 124, από αυτές οι 93 είναι κατειλημμένες και οι 31 κενές (ποσοστό 25%).

 

Στα Νοσοκομεία της Αττικής, οι ΜΕΘ-COVID είναι σήμερα 168, από αυτές οι 112 είναι κατειλημμένες και οι 56 κενές (ποσοστό 33%).

 

Οι συνολικές κλίνες που διατίθενται σε όλη τη χώρα για τη νοσηλεία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 είναι 4.452.

 

Οι ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται σήμερα είναι 2.059 (συνολικά ΜΕΘ, ΜΑΦ, ΜΕΛ, θάλαμοι αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες)

 

Αναλυτικά ανά Υγειονομική Περιφέρεια

 

1η ΥΠΕ (Αττικής): 442

2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 186

3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 398

4η ΥΠΕ (Μακεδονίας και Θράκης): 561

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 189

6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας): 172

7η ΥΠΕ (Κρήτης): 24

Στρατιωτικά Νοσοκομεία: 87