Η πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water» μετατρέπεται σε νόμο της ΕΕ

Ασφαλές και προσβάσιμο νερό βρύσης για όλους τους πολίτες της ΕΕ

 

Η βελτίωση της πρόσβασης και της διασφάλισης της ποιότητας του νερό βρύσης, εγκρίθηκε με την υπογραφή οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η νέα οδηγία για το πόσιμο για τα κράτη μέλη έχει ως στόχο νέους κανόνες ώστε να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του νερού βρύσης, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στο αίτημα 1,8 εκ. Ευρωπαίων που υπέγραψαν την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υπό τον τίτλο «Right2Water», ζητώντας τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν στο εξής τη δωρεάν παροχή νερού στα δημόσια κτίρια και θα ενθαρρύνουν εστιατόρια, κυλικεία και υπηρεσίες εστίασης να παρέχουν στους πελάτες τους νερό είτε δωρεάν είτε χρεώνοντας ένα χαμηλό τίμημα εξυπηρέτησης.

Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν να βελτιωθεί η πρόσβαση ευάλωτων και μειονοτικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι νομαδικές κοινότητες, οι άστεγοι και οι Ρομά, σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

 

Πάνω από 600 εκ. ευρώ ετησίως δαπανώνται για την αγορά εμφιαλωμένου νερού 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χαμηλότερη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού θα μπορούσε να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην ΕΕ να εξοικονομούν πάνω από 600 εκ. ευρώ ετησίως.

Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών στο νερό της βρύσης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των πλαστικών μπουκαλιών που καταλήγουν στα σκουπίδια, και να συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης των θαλασσών. Τα πλαστικά μπουκάλια αποτελούν τα πλέον συνηθισμένα πλαστικά είδη μίας χρήσης που απαντώνται στις ευρωπαϊκές ακτές.

 

Παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του νερού βρύσης

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του πόσιμου νερού η ΕΕ θα θεσπίσει αυστηρότερα όρια για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος, και θα εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση για όλους.

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν περισσότεροι πολίτες να στραφούν από το εμφιαλωμένο νερό στο νερό της βρύσης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις αρχές του 2022, θα προχωρήσει στην κατάρτιση ενός καταλόγου με σκοπό την παρακολούθηση ουσιών και χημικών ενώσεων που προκαλούν ανησυχίες στην κοινή γνώμη και την επιστημονική κοινότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.
Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες και μικροπλαστικά.

Θα καταρτίσει επίσης ευρωπαϊκούς καταλόγους που θα προσδιορίζουν ποιες ουσίες επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό.

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή των νέων κανόνων θα στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης και σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε υποβάθμιση της σημερινής ποιότητας του πόσιμου νερού.

 

«Είκοσι χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της πρώτης οδηγίας για το πόσιμο νερό, έφτασε η ώρα να επικαιροποιήσουμε και να καταστήσουμε ακόμη πιο αυστηρά τα όρια που ισχύουν για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος. Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να διασφαλίσουμε ότι η οδηγία θα καταστήσει ακόμη πιο ασφαλές το νερό που πίνουμε και ότι θα λαμβάνει υπόψη της και τους νεοεμφανιζόμενους ρύπους. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις διατάξεις της νέας οδηγίας σχετικά με τα μικροπλαστικά και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες όπως η δισφαινόλη Α» δήλωσε ο εισηγητής Christophe Hansen (ΕΛΚ, Λουξεμβούργο).