Η πανδημία μείωσε τις εκπομπές άνθρακα αλλά πρόσκαιρα και όχι σημαντικά

Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα αυξήθηκαν κατά το 2ο εξάμηνο του 2020, σε αντίθεση με τη σημαντική μείωση που είχε καταγραφεί κατά το πρώτο διάστημα της πανδημίας, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Συνολικά κατά  2020 μειώθηκαν κατά 6.4% ή περίπου 2.3 δις τόνους ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Η μείωση είναι σημαντική, είναι μικρότερη από την αναμενόμενη, ενώ δεν προβλέπεται να διατηρηθεί για αρκετό διάστημα μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για τον Άνθρακα (Global Carbon Project), η μεγαλύτερη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καταγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες (13%) κυρίως λόγω της ραγδαίας μείωσης των μετακινήσεων στο διάστημα από το Μάρτιο έως και το Δεκέμβριο του 2020.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεγαλύτερη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και πάλι λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, καταγράφηκε στον τομέα των αερομεταφορών, σε ποσοστό 48% σε σχέση με το 2019.

Τα επίπεδα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Κίνα ήταν τελικά υψηλότερα το 2020 σε σχέση με το 2019, παρά τη ραγδαία μείωση των εκπομπών κατά την περίοδο των ιδιαίτερα αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Τα υψηλά επίπεδα εκπομπών σχετίζονται με την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα.

Στις ΗΠΑ, η μείωση των εκπομπών ήταν 650 εκ. τόνους το 2020, περίπου το ¼ της συνολικής μείωσης σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και οικονομική ύφεση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η επίτευξη των στόχων της Σύμβασης για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και της Συμφωνίας των Παρισίων για την αποτροπή παγκόσμιας θέρμανσης που θα υπερβαίνει τον 1.5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, προϋποθέτει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 7.6% κάθε έτος παγκοσμίως και για μία δεκαετία, δηλαδή μείωση που είναι μεγαλύτερη σε ετήσια βάση από αυτή που καταγράφηκε το 2020.

 

Τα δεδομένα αυτού του άρθρου συνοψίζει ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Καρτάλης