ΕΣΘΠ:Εκκαθάριση για το πρόγραμμα”Διατήρηση Αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Νήσου Θήρας”

Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ανακοινώνει στους παραγωγούς – μέλη της, ότι  σήμερα Τρίτη 28 Μαΐου  2024 κατατέθηκαν στο λογαριασμό του κάθε δικαιούχου, στην Τράπεζα Πειραιώς τα χρήματα από  την εκκαθάριση του 4ου Έτους του πενταετούς  προγράμματος (2020-2024) «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ» του Μέτρου 10.01.03.

Ο Συνολικός Αριθμός των Δικαιούχων είναι 606 και το Συνολικό Πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 162.539,83 Ευρώ.