Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην περιοχή της Φοινικιάς

Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα πραγματοποιηθούν από τις 29 έως τις 31 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Φοινικιάς σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης. Στην διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να γίνει μερική διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή.

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ευχαριστεί τους κατοίκους της Σαντορίνης για την κατανόηση και για την τυχόν ενόχληση που θα προκύψει από την πραγματοποίηση των εργασιών.