Επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα Ρώσων τουριστών από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε την 1 Σεπτεμβρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Ελληνικής, επιτρέπεται η είσοδος σε Ρώσους πολίτες με έγκυρη βίζα Σέγκεν από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στη Χώρα μας. Με ανώτατο όριο πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Οι προϋποθέσεις για την είσοδο τους στη χώρα είναι :

– Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

– Να φέρουν βεβαίωση στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

– Να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, με κωδικό QR, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.

-Να έχουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο τόπος προσωρινής διαμονής τους στη Χώρα.

Κατά την είσοδο τους στη Χώρα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19». Έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου παραμένουν σε προσωρινό περιορισμό από την άφιξή τους, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, στον τόπο προσωρινής διαμονής τους.

Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα μας των πολιτών εκτός ΕΕ εώς το τέλος Αυγούστου.