Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης & πιστοποίησης για εργαζόμενους

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιεί αυτό το διάστημα η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

 

 

To πρόγραμμα «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων» με κωδικό MIS 5074788 αφορά 285 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

 

Οι ειδικότητες κατάρτισης

 •  social media marketing,
 • ηλεκτρονικό εμπόριο,
 • εξαγωγικό/διεθνές εμπόριο,
 • τυποποίηση,
 • συσκευασία & ποιοτικός έλεγχος υδατοκαλλιεργειών,
 • εξυπηρέτηση πελατών & ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας,
 • διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • παρασκευή τροφίμων,
 • ποτών & αγροδιατροφικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν για το σύνολο των 150 ωρών θεωρητικής κατάρτισης το ποσό των 750€ (μεικτές απολαβές).

 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες -της άσκησης του επαγγέλματός τους- γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

 

Πως θα συμμετέχετε

 

Μπορείτε να συμμετέχετε με τρεις τρόπους.

 

 • Με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη.

 

 • Με τη μέθοδο της μεικτής κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης.

 

 • Με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).

 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η εντοπιότητα, η οποία αποδεικνύεται ενδεικτικά με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας, βεβαίωση εντοπιότητας από τη δημοτική αρχή κ.λπ.

 

Που θα υποβάλλετε την αίτηση

 

Η υποβολή αίτησης είναι απλή και πραγματοποιείται με την ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ψηφιακά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων https://training.e-kyklades.gr

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω συνδέσμο:

Κωδικός MIS 5074788: https://training.e-kyklades.gr/p/m/project/el-GR

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Αντωνίου (22810-82346, εσωτ. 161) στη Σύρο ή με τα γραφεία  του Επιμελητηρίου στα νησιά Άνδρο 22820 51490 | Σαντορίνη 22860 25788 | Μήλο 22870 23970 | Μύκονο 22890 23937 | Νάξο 22850 22767 | Πάρο 22840 23031 | Τήνο 22830 22404