Έως και 60.000 ευρώ τα πρόστιμα σε όποιον εμποδίζει την πρόσβαση στις παραλίες- Τι προβλέπεται

Σε ισχύ η απόφαση του ΥΠΟΙΚ για τα πρόστιμα έως και 60.000 ευρώ σε όποιον εμποδίζει την πρόσβαση στις παραλίες

 

Ενεργοποιούνται τα πρόστιμα  για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα που προβλέπει ο σχετικός νόμος με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκη τα οποία τίθενται σε ισχύ και θα εφαρμοστούν και την καλοκαιρινή σεζόν του 2024.

Επίσης οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να καταγγέλλουν τους παραβάτες μέσω ειδικής εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα ή οποία θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Θα μπορούν στέλνοντας στις κτηματικές υπηρεσίες φωτογραφίες και τη θέση της επίμαχης παραλίας μέσω του GPS.

Σύμφωνα με την απόφαση εξειδικεύονται τα μέτρα για τις περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία και ορίζεται ο τρόπος επιμέτρησης και το ποσό του προστίμου που προβλέπεται.

Περιπτώσεις παρεμπόδισης

 

  • Οποιαδήποτε κατασκευή, όπως ενδεικτικά:

-κτίσματα,

-τοιχία,

-ζαρντινιέρες,

-περιφράξεις παντός τύπου, περιλαμβανομένων των ανεμοφρακτών και των καλαμωτών.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.

 

  • Η τοποθέτηση κινητού στοιχείου που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα, όπως ενδεικτικά:

-αυτοκινήτων,

-μοτοσυκλετών,

-άλλων βαρέων τροχήλατων οχημάτων,

-τεντών, με τρόπο που τα ανωτέρω αποτρέπουν την διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

 

  • Η ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας διπλασιάζεται.

 

  • Η άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, κατά τρόπο που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

 

  • Κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, η οποία αποτρέπει τη διέλευση του κοινού προς τη θάλασσα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ).

 

Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο παραβάτης παρεμποδίζει την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα διαπράττοντας περισσότερες από τις παραβάσεις, επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο, του οποίου η επιμέτρηση επιμερίζεται αναλόγως της παράβασης. Αν δύο ή περισσότεροι παρεμποδίζουν την πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τα πρόστιμα επιμερίζονται αναλόγως της συμμετοχής κάθε παραβάτη.

 

Τα πρόστιμα δεν μπορούν να υπολείπονται των 2.000 ευρώ ή να υπερβαίνουν τα 60.000 ευρώ.

 

Το ΦΕΚ