Έκπτωση για τις επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν το 2020, λόγω Covid, ενέκρινε η ΔΕΥΑΘ

Έκπτωση στις επιχειρήσεις του νησιού, που επλήγησαν από την πανδημία και ανέστειλαν εντελώς την λειτουργία τους το 2020, ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ.

 

Δικαιούχοι της έκπτωσης θα είναι οι επιχειρήσεις, που είναι συνδεδεμένες μόνο στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και χρεώνονται μόνο με πάγια και τέλη αποχέτευσης.

Οι εταιρείες που θέλουν να συμπεριληφθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 9 Απριλίου του 2021 στα Κεντρικά Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deyathira.gr .

Η έκπτωση δεν έχει ορισθεί ακόμη και θα ορισθεί σε νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ.

Κάθε αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά / οικονομικά στοιχεία της Επιχείρησης:

  •  Ε3 έτους 2019
  •  Φ.Π.Α. 2020

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 2286025393 – (εσωτ. 123 και 102).