Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής ξενοδοχείου 3ων αστέρων εντός οικισμού στο Ακρωτήρι

Αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή ξενοδοχείου τριών αστέρων εντός των ορίων του οικισμού του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης ενέκριναν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ξενοδοχείο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 609 τ.μ. με υπόγειο και πισίνα και ανήκει στην D.N.M. TOURIST COMPANY Ι.Κ.Ε.

Σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της μελέτης του συγκροτήματος σε λιτή δόμηση,να εντάσσεται ογκοπλαστικά στο περιβάλλον των προστατευόμενων μνημείων  εντός του ιστορικού τόπου της Σαντορίνης και να μην προκαλεί άμεση ή έμμεση βλάβη σ’ αυτά.

 

Οι όροι που περιλαμβάνει η έγκριση μεταξύ άλλων είναι:

 

  • Να προσκομιστεί σχέδιο γενικής διάταξης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με τις προτεινόμενες διαμορφώσεις.

 

  • Να επανεξεταστεί η διαμόρφωση των όψεων ως προς τη θέση, τη μορφή, τις αναλογίες και τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και να προσαρμοστούν η μορφή και οι αναλογίες τους στα παραδοσιακά πρότυπα. Τα κουφώματα να κατασκευαστούν ξύλινα και να ελαιοχρωματιστούν.

 

  • Ο τελικός χρωματισμός του κτηρίου να γίνει σε ανοιχτή γήινη απόχρωση. – Η επίστρωση των εξωτερικών δαπέδων, κλιμάκων και στηθαίων να γίνει με τσιμεντοκονία με χρήση και λευκού τσιμέντου.

 

  • Να μην τοποθετηθεί ουδεμία κινητή ή μόνιμη κατασκευή στο δώμα, όπως εγκαταστάσεις ηλιακού θερμοσίφωνα, δορυφορικής κεραίας, πέργκολες, τέντες, δοχεία αποθήκευσης νερού κλπ., εκτός καπνοδόχου.

 

  • Να μην τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα στην πρόσοψη ή στα δώματα των κτηρίων.

 

Η θέση και οι διαστάσεις των εξωτερικών μονάδων να επιλεγούν επί του εδάφους, καταλλήλως καλυπτόμενες ώστε να μην επιβαρύνεται το κέλυφος των κτηρίων και το προστατευόμενο περιβάλλον.

 

 

 

Με πληροφορίες από το etravelnews.gr και tornosnews.gr