Δήμος Θήρας: Ξεκίνησε η συντήρηση των πλεγμάτων στα πρανή του Αθηνιού.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την συντήρηση των πλεγμάτων στα πρανή του Αθηνιού

Πρωτοβουλία για την μερική άρση της επικινδυνότητας στην επαρχιακή οδό Φηρών – Αθηνιού  ανέλαβε ο Δήμος Θήρας στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και ζωής.

Τι εργασίες εκτελούνται

 

  • Αποφόρτιση των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων που έχουν επιβαρυνθεί με κατολισθήσεις φερτών υλικών

 

  •  Αντικατάσταση τμήματος φράχτη ανάσχεσης και προστασίας από κατολισθήσεις που έχει καταστραφεί από πτώσεις βράχων και έχει απωλέσει σημαντικό μέρος της λειτουργικής του ικανότητας.

 

  • Επιδιόρθωση πλεγμάτων σε τμήματα των φρακτών ανάσχεσης βραχοπτώσεων που έχουν επισημανθεί ως επικίνδυνα και χρήζουν αποκατάστασης.

Οι εργασίες ξεκίνησαν  σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2024 και αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 30 ημερολογιακές ημέρες.

Λόγω της φύσης των εργασιών θα απαιτηθεί η περιοδική αποκοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, από και προς το λιμένα Αθηνιού.

Ο Δήμος Θήρας εφιστά  για την ιδιαίτερη προσοχή των οδηγών και ζητά συγνώμη για την πιθανή ταλαιπωρία έως την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.