Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μείωση των Δημοτικών τελών ζητά ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Θήρας

Την μείωση των Δημοτικών τελών  για όσο διαρκεί η πανδημία ζητά ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Θήρας  υποβάλλοντας αίτημα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας.

Στην επιστολή του αναλύει την νομική άποψη περί ανωτέρας βίας,  που υφίσταται  λόγω της πανδημίας και ζητά να ληφθεί το συντομότερο απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την μείωση των δημοτικών τελών για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, τον δημοτικό φωτισμό, την ύδρευση και την αποχέτευση, για όσο διάστημα διαρκεί ή πανδημία.

Εξηγεί πως γεγονότα ανωτέρας βίας, θεωρούνται αυτά που από τη φύση τους είναι απρόβλεπτα και αναπότρεπτα, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός επαγγελματικής σφαίρας και οικονοµικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

Σημειώνει πως η Πολιτεία έχει λάβει διάφορα μέτρα, οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά για την ανακούφιση του εμποοεπαγγελματικού κόσμου και των επιχειρηματιών της Χώρας ο οποίος πλήττεται και οικονομικά από την πανδημία.

Η πανδηµία αυτή, δεν αποδίδεται σε δόλο ή αµέλεια του πληθυσµού, αλλά σε τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν µπορούσε να προβλεφθεί από το μέσο συνετό άνθρωπο, αναφέρεται στην επιστολή.

Τονίζοντας ότι πέρα από το νομικό πλαίσιο που εξηγεί τους λόγους  ανωτέρας βίας που ισχύουν  για την ικανοποίηση του αιτήματος, το αίτημα  για μείωση των Δημοτικών τελών, έχει και κοινωνικά κριτήρια καθώς σχετίζεται και με την επαγγελματική- επιχειρηματική επιβίωση τους και την αποφυγή δυσμενών συνεπειών για την τοπική  και την Εθνική Οικονομία.

Η Επιστολή – Αίτημα του  Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Θήρας προς το Δημοτικό Συμβούλιο