Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους στο τουρισμό για την αποζημείωση ειδικού σκοπού

 

Από αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης.

 

Αφορά την χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σε συνδιασμό με τους όρους που θέτουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που είναι σε ισχύ , σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί
Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής μονομερούς δήλωσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν επαναλειτούργησαν κατά τον Μάιο 2021: Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για όλο το μήνα.
Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτούργησαν, αλλά που δεν επαναπροσλήφθηκαν κατά το μήνα Μάιο 2021: Και σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μονομερής υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο για όλο το μήνα Μάιο.

Εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Μαΐου, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 μέχρι την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.

 

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση αφορά είτε για όλο το μήνα Μάιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους εντός Μαΐου 2021
Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Μάιο, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ.

Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των ημερών που δηλώνονται.