Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Οία.

Την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υδάτων για απεριόριστη άρδευση του κάμπου Μπαξέδων της Οίας δόθηκε με την απόφαση που εγκρίθηκε για την υλοποίηση της προσθήκης μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Το καινοτόμο σύστημα θα χρησιμοποιεί τις εκροές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, κατόπιν κατεργασίας με πρωτοπόρα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων με μεμβράνες.

Το συνολικό έργο, όπως τονίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αντλιοστάσιο και το δίκτυο άρδευσης που καλύπτει των κάμπο των Μπαξέδων Οίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΘ, δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών όρων, η οποία αφορά την προσθήκη μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας και την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και την παράταση ισχύος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το έργο, «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Καθαρισμού Λυμάτων Οίας» Νομού Κυκλάδων.

Με την έγκριση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του πρωτοποριακού καινοτόμου συστήματος άρδευσης του κάμπου Μπαξέδων της Οίας, που θα χρησιμοποιεί τις εκροές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, κατόπιν κατεργασίας με πρωτοπόρα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων με μεμβράνες. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί «εξαντλημένες» μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης για θαλασσινό νερό.

Ο όρος «εξαντλημένες» αναφέρεται σε μεμβράνες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αφαλάτωση θαλασσινού νερού λόγω μικρής σχετικά απόρριψης αλάτων και θα έπρεπε να απορριφθούν στο περιβάλλον, αλλά εξακολουθούν να είναι χρήσιμες για νερό χαμηλής συγκέντρωσης αλάτων, όπως είναι αυτό των κατεργασμένων λυμάτων από τις Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της Κοινότητας Οίας.

 

Η μονάδα συνεπώς θα εκτελεί την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων παρέχοντας νερό αρίστης ποιότητας και αποκλείοντας όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς, αλλά και επιβλαβή ιχνοστοιχεία.

Η ποιότητα του παραγόμενου νερού θα καλύπτει υγειονομικά και χημικά τις προδιαγραφές του νερού για απεριόριστη άρδευση.

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αντλιοστάσιο άρδευσης και το δίκτυο άρδευσης που καλύπτει των κάμπο των Μπαξέδων Οίας.

 

Με την συγκεκριμένη απόφαση δίνεται η δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου. Να τονίσουμε ότι τέτοιο έργο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

 

Το συγκεκριμένο έργο μπορεί άμεσα να συμβάλλει:

Στην βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νερού από τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ της Οίας, λόγω ανάμιξης του πλεονάσματος του νερού άρδευσης με τις υπάρχουσες εκροές των ΕΕΛ της Οίας.

Στην αξιοποίηση και ανακύκλωση των υδάτινων πόρων που προέρχονται από αφαλάτωση θαλασσινού νερού και τώρα αποβάλλονται στη θάλασσα.

Στην παραγωγή νερού για απεριόριστη άρδευση όλων των καλλιεργειών με αρίστη και διασφαλισμένης ποιότητας νερό.

Στην διάθεση του παραγόμενου νερού για άρδευση σε πολύ χαμηλή τιμή για τους αγρότες .

Στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής της Οίας και την ανάπτυξη νέων δυναμικών καλλιεργειών αλλά και την ενίσχυση των υπαρχουσών καλλιεργειών για τις οποίες προβλέπεται δυνατότητα άρδευσης.

Στην μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των κατεργασμένων λυμάτων αλλά και της χρησιμοποίησης “αχρήστων” μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης για θαλασσινό νερό, αλλά χρήσιμων για κατεργασία λυμάτων, οι οποίες διαφορετικά θα διατίθενται άμεσα στο περιβάλλον ως άχρηστες.