Αγορά tablet, laptop για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές με Voucher 200 ευρώ

Την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop) μέσω voucher αξίας 200 ευρώ για σπουδαστές φοιτητές και μαθητές με συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Ποιους αφορά

  • Αφορά περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών.

 

  • Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ

 

  • Όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.

 

Το νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ, ανήκει στα πρώτα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύει στη χρήση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και στοχεύει να συμβάλει, στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την επίτευξη ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου.

Η απόφαση ελήφθη από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης , την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προχωρήσει στην ψήφιση Διάταξης Νόμου αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με την οποία την υλοποίησή του θα αναλάβει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», που θα αναπτύξει μία εξειδικευμένη πλατφόρμα. Αναμένεται να εκδοθούν σύντομα αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.