Θηραϊκή Πολιτεία : Η Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου στη Σαντορίνη

Με αφορμή την επιλογή αναδόχου που ολοκληρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θήρας στις 23 Φεβρουαρίου για την εκπόνηση της Μελέτης προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας η Θηραϊκή Πολιτεία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Η Θηραϊκή Πολιτεία στην ανακοίνωση της γνωστοποιεί  τις ενέργειες που είχε κάνει η Δημοτική Αρχή επί Δημαρχίας Ν. Ζώρζου παραθέτοντας το ιστορικό,  φωτογραφικό υλικό που δείχνει τις μεταβολές και την διάβρωση της παράκτιας ζώνης και τα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

 

 

Η Ανακοίνωση της Θηραϊκής Πολιτείας

« Στις 23.2.2020 στην Οικονομική Επιτροπή ολοκληρώθηκε η επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας. ‘Ένα ακόμα σημαντικό έργο για τον τόπο μας που προετοιμάστηκε με πολλές δυσκολίες επί Δημαρχίας Νίκου Ζώρζου, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό αξίας 1.800.000,00€ θα συμβάλλει στην ανάσχεση της διάβρωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παραλία του Καμαρίου, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της έκτασης της.

Ο Δήμος Θήρας συμμετείχε το 2016 μαζί με άλλους νησιωτικούς Δήμους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως εταίρος στο πρόγραμμα «Καταγραφή των φαινομένων διάβρωσης σε τουριστικές παραλίες του Αιγαίου ERABEACH»

Για την Σαντορίνη επιλέχθηκε η παραλία του Καμαρίου με τα γνωστά προβλήματα διάβρωσης η οποία μελετήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Erabeach (για 1 χρόνο) και τα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιευτεί σε τρία διεθνή συνέδρια (Hasiotis 2017, Tsekouras 2017; Velegrakis 2017).

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος έχει υλοποιηθεί:

α) η ακτομηχανική μελέτη, η οποία προτείνει συγκεκριμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης, με ήπια (αναπλήρωση ακτής) και σκληρά (βυθισμένων κυματοθραυστών) μέσα.

β) η επιστημονική παρακολούθηση της παραλίας μέσω
• παράκτιου οπτικού συστήματος παρακολούθησης
• μετεωρολογικού σταθμού
• αισθητήρα πίεσης για την καταγραφή του ύψους των κυματισμών, ο οποίος βρισκόταν σταθερά τοποθετημένος σε βάθος περίπου 9-10 m.

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2017.

Ο Δήμος Θήρας με την παραπάνω προμελέτη κατάφερε να εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <Νότιο Αιγαίο 2014-2020> το έργο <ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ>.με την υπ αριθμ. 1188/5.4.2019 απόφαση και Κωδικό ΟΠΣ 5030699.

Σε συνέχεια της παραπάνω ένταξης ο Δήμος Θήρας προκήρυξε στις 13.11.2020 δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, για Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου, με προϋπολογισμό 164.340,96 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ που αφορά σε
• Μελέτες λιμενικών έργων
• Περιβαλλοντικές Μελέτες
• Τοπογραφικές Μελέτες
• Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες

Το έργο με συνολική δημόσια δαπάνη 1.800.000,00, προβλέπει προστασία της ακτής σε μήκος 620μ με:
• Τοποθέτηση αμμώδους υλικού σε μήκος 620 m.
• Κατασκευή 4 ύφαλων κυματοθραυστών μήκους 80μ, σε βάθος 4-5μ, με τη μεταξύ τους απόσταση
στα 50μ. και σε απόσταση 50μ. από την ακτή».