47,5 δις ευρώ προς τις περιφέρειες της ΕΕ για  τις κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας

 

Νέα δέσμη μέτρων με προϋπολογισμό 47,5 δις, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού στις περιφέρειες της ΕΕ.

Τα χρήματα θα διατεθούν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Ενώ μέσω του REACT-EU δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής χρηματοδότησης για έργα που υλοποιούνται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 ενώ οι πόροι θα μπορούν να δαπανηθούν μέχρι το τέλος του 2023.Συγκεκριμένα για το 2021 προβλέπονται 37,5 δις ευρώ και 10 δις ευρώ για το 2022.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να διαθέτουν μέρος των χρημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, καθώς και σε διασυνοριακά προγράμματα (Interreg).

Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Οι πόροι του REACT-EU προορίζονται για τομείς και εργαζομένους που πλήττονται περισσότερα από τα μέτρα για την πανδημία.

Η πρωτοβουλία REACT-EU είναι μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού. Λαμβάνει τη μορφή τροποποίησης στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, ο οποίος αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολιτική συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.