Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Θόλος Φηρών

Προκειμένου να αποκατασταθεί βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή του Θόλου
Φηρών (κάτω από την ιχθυαγορά), την Πέμπτη 17/09 από τις 09:00 – 11:00 θα διακοπεί
προσωρινά η υδροδότηση στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την άμεση
αποκατάσταση της βλάβης, προκειμένου να επανέλθει η ομαλή υδροδότηση στην περιοχή το
συντομότερο δυνατό.